Meistä


Mikä on Silta-Klubi?

Silta-klubi on tarjonnut toimintaa koululaisille ja opiskelijoille v. 1988 lähtien.

Kaiken tekemisen päätavoitteena on auttaa tyttöjä kasvamaan omaksi itsekseen ja käyttämään luovuuttaan yhdessä tehden. Toimintamme ponnistaa kristilliseltä perustalta. Keskustelemme kerhossa hyveistä, toisten kunnioittamisesta ja joistakin kristinuskon perussisällöistä jokaisella kerhokerralla.


Kerhossa pyritään tukemaan kaikkia tyttöjä yksilöllisesti. Kerholaisilla onkin mahdollisuus jutella ohjaajan kanssa kerran kuussa jostain itselleen tärkeästä asiasta, kuten koulusta, harrastuksista tai kavereista. Ohjaajan rooli on näiden juttelutuokioiden kautta tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.


Kerran kuussa katolinen pappi pitää kerholaisille lyhyen opetustuokion kristinuskon sisältöihin liittyvästä aiheesta Silta-klubin kappelissa. Mihinkään tämän tyyppiseen selkeästi uskonnolliseen toimintaan ei ole pakko osallistua. Kerho on avoin kaikille tytöille uskonnolliseen tai kulttuuriseen taustaan katsomatta. Opus Dei, Katolisen kirkon personaaliprelatuuri, on vastuussa kerhon kristillisten arvojen vaalimisesta (www.opusdei.fi).


Silta-Klubi’s Safeguarding Policy

Silta-Klubi Safeguarding Policy.pdf